Chủ đầu tư | Azerai Kê Gà Bay

Địa điểm | Khu Hòn Lan – Xã Tân Thành – Hàm Thuận Nam – Tỉnh Bình Thuận

Phong cách thiết kế | Phong cách hiện đại

Vật liệu hoàn thiện | Gỗ công nghiệp An Cường, Gỗ tự nhiên

Chủ đầu tư | Azerai Kê Gà Bay Địa điểm | Khu Hòn Lan – Xã Tân Thành – Hàm Thuận Nam – Tỉnh Bình Thuận Phong cách thiết kế | Phong cách hiện đại Vật liệu hoàn thiện | Gỗ công nghiệp An Cường, Gỗ tự nhiên